Kasutajatingimused

 

 1. KASUTUSTINGIMUSTES KASUTATAVAD MÕISTED
 • Poestkoju – internetiaadressil www.poestkoju.ee tegutsev e-pood
 • Kasutustingimused – käesolevad poestkoju kasutustingimused
 • Klient – isik, kes ostab poestkojuist Tooteid
 • Müüja – Entrebroneurs OÜ, reg. kood 12876476, asukoht Läänemaa, Haapsalu, 90503, tel. 53586289, e-post: info@entrebroneurs.com
 • Tarbija – füüsiline isik, kes teeb tehingu, mis ei seondu iseseisva majandus- või kutsetegevuse läbiviimisega
 • Tellimus – Kliendi esitatav ostutellimus poestkoju keskkonnas
 • Toode – toode (tooted), mida Müüja poestkoju keskkonnas müüb
 1. ÜLDSÄTTED

2.1. Kasutustingimused kehtivad poestkoju keskkonnas Toodete ostmisel ning reguleerivad õigussuhteid, mis tekivad Müüja ja Kliendi vahel.

2.2. Tellimuse esitamisel nõustub Klient Kasutustingimustes sätestatuga.

2.3. Kliendil on võimalik enne Tellimuse esitamist Kasutustingimused salvestada ja/või printida.

2.4. Müüjal on õigus ühepoolselt Kasutustingimusi muuta ja täiendada, avaldades uued Kasutustingimused internetiaadressil www.poestkoju.ee.

2.5. Kasutustingimused kehtivad kuni uute Kasutustingimuste avaldamiseni. Kliendi ja Müüja vahelisele õigussuhtele kohalduvad Tellimuse esitamise ajal kehtinud Kasutustingimused.

2.6. Kasutustingimused on koostatud eesti keeles.

2.7. poestkoju klienditeeninduse kontaktandmed: e-post: markuslember@gmail.com, tel 53586289.

 1. TOODE JA HIND

3.1. Poestkoju tootekirjelduste juures olevad pildid on illustreerivad.

3.2. Eritemperatuuri vajavate toodete hoiustamiseks ja transportimiseks kasutatakse termokaste.

3.3. Toodete hinnad Poestkoju kodulehel on toodud eurodes ja sisaldavad käibemaksu.

3.4. Tellitud Toodete hinnale lisandub transporditasu vastavalt kehtivale hinnakirjale.. Transporditasu on eraldi välja toodud enne Tellimuse eest maksmist.

3.5. Müüjal on õigus muuta pakutavate Toodete hindu. Kliendile kehtivad hinnad, mis on poestkoju keskkonnas avaldatud Tellimuse tegemise hetkel, v.a juhtudel, kui Toote vale hind avaldati tehnilise vea või rikke tõttu või kui Klient pidi aru saama, et tegemist on veaga (ilmselgelt vale müügihind).

3.6. Pakendi puhul, millele on kehtestatud Eesti Vabariigi õigusaktidega ettenähtud tagatisraha (edaspidi pant), avaldab Müüja pandi suuruse vastava Toote juures müügihinnaga koos.

3.7. Kaalu järgi müüdavate Toodete (näiteks banaanid, õunad, tomatid, kartulid jne) puhul võib Toodete lõplik hind Tellimuse täitmisel muutuda.

 

 1. TELLIMUSE ESITAMINE

4.1. Ostu tegemiseks tuleb Kliendil poestkoju keskkonnas esitada Tellimus.

4.2. Klient saab poestkoju keskkonnas Tellimusi esitada poestkoju keskkonnas registreeritud püsikliendina sisse logides.

4.3. Poestkoju püsikliendiks registreerimiseks tuleb Kliendil täita Poestkoju keskkonnas vastav vorm „Registreeri kasutajaks“.

4.4. Tellimuse esitamiseks tuleb sobivad tooted lisada ostukorvi ja vajutada nupule „Osta“.

4.4.1. Alkoholi ja tubakatooteid (sh tubakatoodetega seonduvaid tooteid) müüakse vaid täisealistele Klientidele. Kui ostukorvis sisaldub nimetatud Tooteid, kontrollitakse kliendi vanus enne tellimuse üle andmist kulleri poolt.

4.5. Kõigil Klientidel tuleb sisestada kohaletoimetamise aadress ning valida Tellimuse täitmise aeg (kuupäev ja kellaaeg).

4.6. Müüja ei vastuta Tellimuse täitmisel Kliendi poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tekkiva kahju või mistahes muude tagajärgede eest.

4.7. Klient tasub kogu Tellimuse eest Müüja pakutavates maksekeskkondades, kullerile kättesaamisel või tagantjärgi arvega. Klient kontrollib enne kulleri lahkumist, et Tellimuses kajastatud Tooted, kogused ja hinnad vastavad tema tegelikule soovile.

4.8. Pärast pangalingi kaudu tasumist tuleb Kliendil vajutada nupule „Tagasi kaupmehe juurde“.

4.9. Müüja alustab Tellimuse komplekteerimist, kui Klient on kinnitanud  Tellimuse.

4.10. Juhul kui Müüjal ei ole Tellimuse komplekteerimisel võimalik kliendi tellitud Toodet soovitud koguses anda, on Müüjal õigus Toode omal äranägemisel või Kliendiga telefonitsi konsulteerides asendada.

4.12. Kui Müüjal ei ole võimalik Toodet asendada või kui Klient Tellimuse kättesaamisel asendust heaks ei kiida ja sellest loobub, tagastatakse puuduoleva Toote maksumus Kliendi arveldusarvele 7 tööpäeva jooksul alates Tellimuses esitatud kättetoimetamise kuupäevast või arvatakse maha kulleri poolt esitatud summast, kui makstakse kättesaamisel või arvestatakse maha taganjärgi esitatavast arvest.

4.13. Müüjal on õigus Tellimuse täitmisest loobuda, teavitades sellest Klienti e-posti teel koos loobumise põhjusega. Juhul kui Müüja loobub Tellimuse täitmisest, tagastatakse Tellimuse maksumus Kliendi arveldusarvele 7 tööpäeva jooksul alates Tellimuses esitatud kättetoimetamise kuupäevast.

 1. MAKSEVÕIMALUSED JA TAGASIMAKSED

5.1. Tellimuse eest saab tasuda Poestkoju keskkonnas näidatud viisidel. Tellimuse maksumusele võib lisanduda teenustasu vastavalt Kliendi ja panga- või krediitkaardi väljastaja vahel sõlmitud lepingule.

5.2. Kõik tagasimaksed, mida Müüja teeb vastavalt Kasutustingimustele, tehakse Kliendi samale arvelduskontole, millelt Tellimuse eest tasuti.

 1. TELLIMUSE KÄTTETOIMETAMINE JA ÜLEANDMINE

6.1. Tellimuse kättetoimetamine toimub Tartu piires ja lähistel. Täpsed kättetoimetamise piirkonnad on kirjas poestkoju kodulehel.

6.2. Tellitud Tooted saadetakse Kliendi antud aadressile kulleriga. Selleks tuleb Kliendil valida Tellimuse vormistamisel kuupäev ja kellaaeg ning määrata registreerumisel aadress. Kui aadress, kuhu soovitakse toidukaubad tellida erineb registreerumisel määratud aadressist, tuleb kliendil sellest teatada emailile info@poestkoju.ee.

6.3. Tooted toimetatakse määratud aadressile Tellimuses määratud ajavahemikul. Enne Kliendi juurde jõudmist võtab kuller Kliendiga ühendust telefoninumbril, mille klient on Müüjale andnud, teatades Kliendile kohalejõudmise täpsema kellaaja.

7.4. Klient peab tagama Tellimuses märgitud ajal ja aadressil toodete vastuvõtmise. Kui Tellimuse võtab vastu Kliendi esindaja, on kulleril õigus küsida Tellimuse numbrit. Juhul kui Klient ei vasta telefonile ja/või ei taga Toodete vastuvõtmist kulleri esmakordsel jõudmisel Kliendi määratud asukohta või muutub Toodete üleandmine kokkulepitud ajal muu Kliendipoolse asjaolu tõttu võimatuks, loeb Müüja, et klient on Tellimusest loobunud. Sellisel juhul on Kliendil kohustus tasuda Müüjale Tellimuse transporditasu punktis 3.4. fikseeritud summas. Müüja tagastab Kliendi tasutud summa, millest arvestatakse maha transporditasu, Kliendi arveldusarvele 7 tööpäeva jooksul alates Tellimuses esitatud kättetoimetamise kuupäevast.

7.5. Juhul kui Müüjal ei õnnestu Tooteid kätte toimetada Tellimuses esitatud ajal Müüjast tuleneva asjaolu tõttu, kohustub Müüja sellest Klienti viivitamatult teavitama Kliendi poolt Müüjale avaldatud kontakttelefonil või meilitsi. Müüja ja Klient lepivad kokku uue kättetoimetamise aja. Juhul kui Müüjal ja Kliendil ei õnnestu uues kohaletoimetamise ajas kokku leppida, loevad Müüja ja Klient müügilepingu konkreetse Tellimuse osas lõppenuks ning Müüja tagastab Kliendile kogu Tellimuse eest tasutud summa 7 tööpäeva jooksul alates Tellimuses esitatud kättetoimetamise kuupäevast.

7.6. Alkoholi ja/või tubakatoodete üleandmisel on kulleril õigus nõuda vanuse tuvastamiseks isikut tõendava dokumendi esitamist. Kui dokumenti ei esitata, on kulleril õigus jätta eelnimetatud Tooted üle andmata.

7.7. Toodete kahjustumise või kadumise risk läheb Kliendile üle Tellimuse kättesaamisest.

7.8. Tellimuse üleandmisel kohustub Klient kohe kontrollima kättetoimetatud Toodete vastavust tellimusele. Tellimuse mittevastavused (nt defektsed või katkises pakendis Tooted, mitte tellitud Tooted, sobimatud asendustooted jmt) on Klient kohustatud teavitama kullerile ning Tellimusele mittevastavad Tooted kohe kullerile tagastama. Vastasel juhul loetakse Tellimus kohaselt täidetuks.

 

 1. LEPINGUST TAGANEMINE, TOODETE TAGASTAMINE

8.1. Tarbijast Kliendil on õigus lepingust taganeda (Toodetest loobuda) 14 kalendripäeva jooksul Toodete kättesaamisest alates, saates sellekohase emaili aadressile info@poestkoju.com.

8.3. Kliendil on õigus lepingust taganeda (Tooted tagastada) vaid juhul, kui Tooted on kasutamata ja rikkumata ning originaalpakendis.

8.4. Tulenevalt võlaõigusseadusest (VÕS) ei kohaldu 14 päevane taganemisõigus:

8.4.1. sellise asja üleandmisel, mis rikneb või vananeb kiiresti (sh kõik jahutatud ja külmutatud Tooted, st märgistusega „Kõlblik kuni …“ Tooted);

8.4.2. sellise suletud pakendis asja üleandmisel, mis ei ole kõlblik tagasisaatmiseks tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel ning kui see on pärast kohaletoimetamist avatud (näiteks pesu, avatud pakendiga kosmeetika, parfüümid jmt);

8.4.3. asja üleandmisel, mis oma olemuse tõttu segatakse või ühendatakse pärast üleandmist muu asjaga selliselt, et neid ei saa enam teineteisest eraldada;

8.4.4. perioodilist väljaannete (ajalehed, ajakirjad jne) üleandmisel;

8.4.5. muude VÕS § 53 lõikes 4 nimetatud Toodete üleaandmisel.

8.5. Juhul kui Klient on tagastatavaid Tooteid kasutanud, rikkunud või kahjustanud, on Müüjal õigus keelduda Toodete tagasivõtmisest.

8.6. Kui Klient on lepingust taganenud ning tagastatud Tooted on nõuetekohased, tagastab Müüja Kliendile Toodete maksumuse koos tagastatud Toodetelt arvestatud kohaletoimetamise tasuga 7 tööpäeva jooksul pärast Toodete tagasivõtmist.

 1. PRETENSIOONIDE ESITAMINE

9.1. Toodete lepingutingimustele mittevastavuse korral on Kliendil õigus tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele. Kui Müüja rikub oma kohustusi, on Kliendil õigus nõuda kohustuse täitmist, oma võlgnetava kohustuse täitmisest keelduda, nõuda kahju hüvitamist, alandada hinda, rahalise kohustuse täitmisega viivitamisel nõuda viivist või taganeda lepingust.

9.2. Tarbijale müügi korral vastutab Müüja Tootel ilmneva mittevastavuse eest 2 aasta jooksul alates Toote Kliendile üleandmisest. Eeldatakse, et kauba Kliendile üleandmise päevast esimese 6 kuu jooksul ilmnenud mittevastavus oli olemas asja üleandmise ajal, kui selline eeldus ei ole vastuolus asja või puuduse olemusega.

9.3. Müüja ei vastuta Toote lepingutingimustele mittevastavuse eest, mis on tekkinud Kliendi tegevusest ja/või tegevusetusest, sh Toote mittesihipärasest kasutamisest või mittenõuetekohasest säilitamisest (säilitamistingimuste järgimata jätmine).

9.4. Klient kohustub Müüjat teavitama Toote mittevastavusest hiljemalt 2 kuu jooksul selle avastamisest, st esitama pretensiooni.

9.5. Pretensiooni saab esitada e-postiaadressile: info@poestkoju.ee. Pretensioonis tuleb märkida Kliendi nimi ja kontaktandmed, pretensiooni esitamise kuupäev, tellimuse number.

9.6. Juhul kui Klient ei ole pretensiooni korral nõus Müüja pakutava lahendusega, on Tarbijast Kliendil õigus pöörduda tarbijakaitseameti ja selle juurde moodustatud tarbijavaidluste komisjoni poole, mille pädevuses on lahendada tarbija ja kaupleja vahelisest lepingust tulenevaid tarbija algatatud tarbijavaidlusi, mida pooled ei ole suutnud lahendada kokkuleppe teel. Menetlusreeglitega saab tutvuda aadressil www.komisjon.ee. Tarbijavaidluste komisjoni sekretariaat asub aadressil Rahukohtu 2, 10130 Tallinn, tel. 6 201 920, e-post: avaldus@komisjon.ee

 1. VASTUTUS

10.1. Müüja ja klient vastutavad teineteise ees Kasutustingimuste rikkumisega teisele poolele tekitatud kahjude eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

10.2. Klient vastutab Poestkoju kliendiks registreerimise vormil või Tellimuse vormistamisel esitatud andmete õigsuse eest. Kui Klient esitab puudulikud või ebakorrektsed andmed, ei vastuta Müüja sellest tingitud tagajärgede eest ning Müüjal on õigus nõuda Kliendilt sellest tingitult tekkinud kahjude hüvitamist.

10.3. Klient vastutab Poestkoju veebikeskkonda sisselogimiseks vajaliku salasõna turvalise kasutamise eest ja kohustub tagama, et tema salasõna ei satu kolmandate isikute (sh alaealiste perekonnaliikmete) valdusesse.

10.4. Juhul kui Kliendil on kahtlus, et tema sisselogimisandmed on sattunud kolmanda isiku valdusesse, kohustub Klient sellest Müüjat teavitama ning otsekohe salasõna muutma.

 1. KLIENDI ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

11.1. Müüja töötleb Kliendi esitatud isikuandmeid kooskõlas isikuandmete kaitse seaduses kehtestatud nõuetega.

11.2. Töödeldavateks isikuandmeteks on andmed, mida küsitakse Kliendilt püsikliendiks registreerumisel ja/või Tellimuse vormistamisel (ees- ja perekonnanimi, aadress, telefoninumber, e-posti aadress, Säästukaardi number, ostukorvi sisu ja ostude ajalugu). Töödeldavate isikuandmete hulka kuulub ka arveldusarve number, millelt ostu eest maksti, juhul kui Müüjale tekib vajadus ja kohustus Kasutustingimustes toodud juhtudel ja ulatuses tagastada Kliendile ostu eest tasutud summa.

11.3. Müüja töötleb Kliendi isikuandmeid Tellimuste täitmiseks (sh Tellimusega seotud teadete edastamiseks), Toodete eest tasumiseks, Toodete kättetoimetamiseks ning personaalsete pakkumiste koostamiseks.

11.4. Kliendi isikuandmete vastutav töötleja on Müüja. Isikuandmete volitatud töötlejad on Entrebroneurs OÜ, aadressiga Mängu 9, Haapsalu, e-posti aadress:info@poestkoju.ee)

11.5. Kliendil on igal ajal õigus tutvuda oma isikuandmetega ning nõuda nende andmete parandamist, sulgemist või kustutamist, v.a kui seadus sätestab teisiti.

11.6. Kui Klient on avaldanud soovi saada Müüja uudiskirju ja/või personaalseid pakkumisi, on Kliendil alati õigus nendest loobuda, saates vastavasisulise teavituse Müüja e-posti aadressile markuslember@gmail.com.

 

TOODETE PAKENDID JA PAKENDIJÄÄTMED

12.1. Pakendijäätmed on Kliendil võimalik viia endale lähimasse Eesti Taaskasutusorganisatsiooni (ETO) pakendikonteineritesse, mille asukohad leiab siit.

12.2. Pakendid, millele on kehtestatud tagatisraha, on Kiendil võimalus tuua ükskõik millisesse Müüja kauplusesse vastavasse kogumispunkti.